Provinciale Staten Verkiezingen 2015

Geschreven door Tour Leader op . Gepost in Verkiezingen 2015

Provinciale staten
Voortaan worden de leden van de provinciale staten tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. De leden van de provinciale staten worden eenmaal in de 4 jaar rechtstreeks gekozen. De laatste verkiezingen voor de provinciale staten vonden plaats op 2 maart 2011. De volgende verkiezingen zijn op 18 maart 2015.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeenten is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Gemeenten kunnen bepalen dat naast de provinciale statenverkiezing nog een andere stemming plaatsvindt. Zie Kieswet art. J 6.
Aantal leden

Het aantal leden van provinciale staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Daarom varieert het aantal statenleden per provincie. In totaal zijn er nu 566 provinciale statenleden.

Overzicht aantal zetels per provincie:
Provincie     Aantal zetels
Groningen     43
Friesland     43
Drenthe     41
Overijssel     47
Flevoland     39
Gelderland     55
Utrecht     47
Noord-Holland     55
Zuid-Holland     55
Zeeland     39
Noord-Brabant     55
Limburg     47
Kiesgerechtigdheid

De leden van provinciale staten worden gekozen door degenen die:

    op de dag van kandidaatstelling inwoners zijn van de provincie
    de Nederlandse nationaliteit hebben
    én op de dag van stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

Registratie politieke partijen

Politieke partijen die een nieuwe aanduiding (naam) willen registreren moeten tijdig een verzoek indienen bij het centraal stembureau van de betreffende provincie. Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook met een zogenoemde blanco lijst deelnemen aan de verkiezingen. Geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamer gelden ook voor verkiezingen van provinciale staten en gemeenteraden. In dat geval is dus geen nieuwe registratie van de aanduiding nodig.
Kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst in bij het centraal stembureau van de provincie. Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de provinciale statenverkiezingen of die bij de vorige provinciale statenverkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom betalen. Ook moeten nieuwe partijen – en geregistreerde politieke partijen die bij de laatste verkiezingen geen zetels hebben behaald – ondersteuningsverklaringen inleveren. Met de ondersteunende software verkiezingen (OSV) kunnen partijen kandidatenlijsten aanmaken.
Stembureaus

De stembureaus zijn geopend van 's ochtends 07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur. Alleen bijzondere stembureaus kunnen eerder opengaan, maar ze sluiten uiterlijk 21.00 uur. Zoveel mogelijk stembureaus, in ieder geval 25% van het aantal stembureaus, moeten qua ligging en inrichting geschikt zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking.
Stemmen

Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 14 dagen voor de stemming op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kan in elk stembureau binnen de gemeente gestemd worden. Met een kiezerspas kunnen kiesgerechtigden stemmen in het hele gebied waarvoor de verkiezingen gelden, dat is bij een provinciale statenverkiezing de gehele provincie.
Volmacht

Kiezers die op de dag van stemming niet persoonlijk hun stem kunnen uitbrengen, kunnen bij volmacht stemmen.
Identificatieplicht

Kiezers die hun stem uitbrengen moeten zich identificeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de stemming.
Verkiezingsuitslag

Doorgaans maakt het ANP op de dag van stemming 's avonds voorlopige verkiezingsuitslagen bekend. De officiële uitslag van de verkiezing in een provincie wordt op een later moment door het centraal stembureau van de betreffende provincie vastgesteld. De uitslagen van provinciale statenverkiezingen staan in de Databank Verkiezingsuitslagen van de Kiesraad.
Benoemingen

Het centraal stembureau binnen de provincie benoemt de statenleden. Vervolgens beoordelen de provinciale staten of een benoemde kan worden toegelaten als lid. In een zogeheten geloofsbrievenonderzoek wordt dan gekeken of hij/zij aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet. Ook wordt daarbij beoordeeld of hij/zij geen betrekkingen vervult die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van provinciale staten.
Provinciale staten in vogelvlucht

Nederland telt 12 provincies. In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de provincies ligt bij de provinciale staten. De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Het college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koningin en bestaat verder uit minimaal 3, en maximaal 9 gedeputeerden. De commissaris van de Koningin is voorzitter van de provinciale staten en van het college van gedeputeerde staten. De leden van gedeputeerde staten worden benoemd door provinciale staten. De commissaris van de Koningin wordt benoemd door de regering, voor een periode van 6 jaar. Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de provinciale staten.
Eilandsraadsverkiezingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Sinds 10 oktober 2010 bestaat het land ‘de Nederlandse Antillen’ niet meer. De eilanden Sint Maarten en Curaçao zijn nu elk een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba ('Caribisch Nederland') hebben de status van bijzondere gemeente gekregen. Deze eilanden houden tegelijkertijd met de provinciale statenverkiezingen in Nederland, eilandsraadsverkiezingen.

 

Bon: Kiesraad.nl