wesmoke

Stichting WeSmoke is een organisatie die vanuit haar ervaringsdeskundigheid het drugsbeleid positief wil beïnvloeden. De stichting richt zich met name op de consumptie van softdrugs zoals cannabis.

Dit doen wij door deelname aan het maatschappelijk debat en het organiseren van gezamenlijke projecten op het gebied van voorlichting en bewustwording. Onze stichting heeft een landelijke dekking met een achterban van duizenden inschrijvingen. De informatie van deze mensen en de signalen uit het land geven ons een actueel beeld van de knelpunten die worden ervaren in het huidige beleid. Door publiekelijk en informatief op te treden en aanbevelingen te doen aan lokale en landelijke overheden en de politiek, wil onze stichting bijdragen aan vrijheid, gezondheid en veiligheid van benadeelden in onze samenleving.

Nieuwe campagne, JustB responsible!

Geschreven door Tour Leader op . Gepost in We Smoke

 

 

Stichting WeSmoke roept op tot verantwoordelijkheid

27-05-14: Stichting Wesmoke is al een poos bezig met het voorbereiden, en min of meer aankondigen van een  ‘bewustwordings/awareness/komuitdekast’ campagne voor lange termijn. Een aantal maanden achter elkaar verschijnt er al een poster van de JustB-responsible campagne in bijvoorbeeld het gratis maandblad HighLife . Ook op Twitter en Facebook komt steeds regelmatiger de hasjtag #JustBresponsible voorbij. Men zal zich wel afvragen waarom…… Op onze website is ook ons actueel beleidsplan terug te vinden die beknopt weergeeft wat we doen en welke vaste trajecten we als stichting volgen.

JustBeposterPrint ‘m uit en hang ‘m op!

Buiten die vermelde trajecten zullen we als consumentenorganisatie waar nodig is blijven aanhaken op andere vlakken die de cannabisconsument aan het hart gaan. Daarbij moet je denken aan het aanwezig zijn op zo veel mogelijk evenementen, festivals, politieke debatten, rechtszittingen, en bezoeken van coffeeshops.
Dit alles om een helder beeld te behouden op de gemiddelde consument.

Binnen al deze activiteiten speelt vooral verantwoordelijkheid een cruciale rol.
De strategie en filosofie van stichting WeSmoke, om een bijdrage te leveren aan een eerlijk en functioneel drugsbeleid, is iedereen te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid hoort iedereen te nemen om tot een functioneel eindresultaat te komen, namelijk het aanpassen van het drugsbeleid. Het is nodig om een ander geluid te laten horen! Het wordt hoog tijd om Nederland te laten weten dat er allerlei soorten eindconsumenten zijn die heel bewust en verantwoordelijk met cannabis om kunnen en willen gaan.

Dat verantwoordelijkheidsbesef willen we breed uitdragen. Te beginnen bij het Ministerie van Volksgezondheid, die in beginsel de grootste verantwoordelijkheid draagt en daar nu keihard voor wegloopt. Zij tolereert de verkoop van cannabis in gedoogde coffeeshops om ‘zogenaamd’ de consument te beschermen, maar voert daarentegen een keiharde oorlog aan de achterdeur met als resultaat dat de consument steeds verder gecriminaliseerd wordt, de voorlichting sterk te wensen over laat en als klap op de vuurpijl dat vervuilde wiet verontrustende vormen begint aan te nemen. Nog niet te spreken over de toename van synthetische drugs die steeds populairder worden. Ondertussen vangen onze vrienden van de ‘blauwe envelop’ miljoenen euro’s per jaar aan belasting  van de 600 coffeeshops die gedwongen via een illegale achterdeur zaken moeten blijven doen. Dit overheidsbeleid vergeet hiermee het belangrijkste slachtoffer, de eindconsument!
Stichting WeSmoke is bezig met het voorbereiden van haar zienswijze richting de verantwoordelijke ministeries. Volgens deskundigen zijn er voor de overheid honderden miljoenen, zo niet miljarden binnen te slepen als de achterdeur gereguleerd wordt. Hoeveel het ook moge zijn, geld om terug te investeren in het welzijn en gezondheid van de samenleving, dat zou pas verantwoordelijkheid zijn!
Onze ‘politieke’ doelstelling is alle partijen er van bewust te maken dat we die verantwoordelijkheid gezamenlijk moeten en kunnen dragen. Onze activiteiten zoals bijvoorbeeld de Zeeuwse coffeeshopstapavonden en het Keurmerk voor coffeeshops in Haarlem zijn succesvol gebleken door deze gezamenlijke doelstelling. Beide projecten zijn een samenwerkingsverband van uiteenlopende belanghebbenden en hebben geleid tot een werkbaar lokaal coffeeshopbeleid.

De campagne zal daarom als kapstok fungeren voor veel van de activiteiten van de stichting. WeSmoke wil de via deze campagne aansporen tot, en aantonen dat , coffeeshops en consumenten over het algemeen hun verantwoordelijkheid prima kunnen nemen. Daarvoor moeten we onszelf wel laten horen en zien!

Door onder andere het verspreiden van folders, posters en videospotjes in de coffeeshops vragen wij  de mensen om het onderwerp cannabis zoveel mogelijk bespreekbaar te maken in het dagelijks leven. Vertel het aan je buren, je ouders of aan die vriendin die het waarschijnlijk helemaal niet zo erg vindt maar gewoon niet weet wat het allemaal betekent. Angst of afkeuring wordt bij deze mensen meestal gevoed door onwetendheid. Onder alle lagen en leeftijden van de bevolking wordt cannabis genuttigd, ieder om zijn of haar persoonlijke doeleinden. Cannabis hoeft niet persé iets te zijn om je voor te schamen. Het stigma en het stereotype beeld van de blower is juist wat averechts werkt. Door een doordachte campagne kunnen en willen we dat beeld veranderen.  De campagne zal zich aanpassen en evolueren daar waar nodig en zal vooralsnog lopen tot de volgende verkiezingen.

Een aantal korte promovideos worden op dit moment opgenomen om het social-media onderdeel te starten. ( als oproep en voorbeeld om zelfgemaakte bekentenissen of meningen te uploaden naar onze JustB-social wall.) Hiermee biedt de campagne iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze beeldvorming de kans om zijn ‘responsible’ (video) boodschap te verkondigen,  Your own minute of fame!

IpadJustBNa de vakantieperiode zal er een I-Smoke-Pad met dezelfde (upload)opdracht het land doorkruisen langs bekende en onbekende Nederlanders. (geïnspireerd door de GIEL-Mobiel van 3FM)
De gedrukte JustB-folders zijn als voorlichtingsmateriaal gericht aan zowel consumenten, coffeeshops, gemeenten en hulpverlening.
Alles heeft te maken met realistische beeldvorming, en vooralsnog is het huidige politieke klimaat ons niet goedgezind. Volg ons op Twitter of Facebook en blijf op de hoogte.

Doe jij straks ook mee? JustB responsible!!